Фінансова діяльність школи

2020 рік

Баланс станом на 1 липня 2020 р

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками(2)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Пояснювальна записка

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів загального бюджету


Баланс станом на 1 квітня 2020 р

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками(2)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями які не відображаються у Звіті про заборгованість за бюджетн

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(2)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду(2)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2020 р р

Пояснювальна записка за 1 квартал 2020 р


Баланс станом на 1 січня 2020 р

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками((2)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями які не відображаються у Звіті про заборгованість за бюджетн

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2020 р

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з буджетними коштами станом на 01 січня 2020р

Звіт про власний капітал за 2019 р

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(2)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду(2)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про рух грошових коштів за 2019 р

Звіт про фінансові результати за 2019 р

Пояснювальна записка за 2019 рік

Примітки до річної фінансової звітності


2019 рік

Баланс станом на 1 жовтня 2019

Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2019

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду(2)

Звіт про дебіторську заборгованість за видатками

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(2)