Фінансова діяльність школи

2021 рік

БАЛАНС на 01 липня 2021 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за перше півріччя 2021 року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2021 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 липня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 липня 2021 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за перше півріччя 2021 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за перше півріччя 2021 року (2)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за перше півріччя 2021 року (3)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами (2)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за перше півріччя 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за перше півріччя 2021 року (2)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2021 року (2)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2021 року (3)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2021 року (4)


Звіти станом на І квартал 2021 року

Лімітне довідка про бюджетні асигнування на 2021 рік.

2020 рік

Фінансова звітність

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Баланс на 01 січня 2021 року

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Бюджетна звітність

Довідка  про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня 2021 року. (2)

Довідка  про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня 2021 року.

Довідка  про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України  станом на 01 січня 2021 року.

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2021 року

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 2021 року.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року (2)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2020 рік (2)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2020 рік

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на реєстраційних, інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках

Пояснювальна записка за 2020 рік.


 

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за державні кошти та як благодійна допомога за 12 місяців 2020 рік

Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2020

План спеціального фонду бюджету на 2020

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020

Плани Асигнувань

Кошторис

Звіт про надходження та використання коштів загального бюджету

Звіт про фінансові результати за дев’ять місяців 2020 р

Пояснювальна записка

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(2)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(2)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками(3)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками(2)

Баланс станом на 1 жовтня 2020 р


Баланс станом на 1 липня 2020 р

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками(2)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Пояснювальна записка

Звіт про фінансові результати

Звіт про надходження та використання коштів загального бюджету


Баланс станом на 1 квітня 2020 р

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками(2)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями які не відображаються у Звіті про заборгованість за бюджетн

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(2)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду(2)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2020 р р

Пояснювальна записка за 1 квартал 2020 р


Баланс станом на 1 січня 2020 р

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками((2)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями які не відображаються у Звіті про заборгованість за бюджетн

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2020 р

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з буджетними коштами станом на 01 січня 2020р

Звіт про власний капітал за 2019 р

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(2)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду(2)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про рух грошових коштів за 2019 р

Звіт про фінансові результати за 2019 р

Пояснювальна записка за 2019 рік

Примітки до річної фінансової звітності


2019 рік

Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2019 рік 

Кошторис

Плани Асигнувань на 2019

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік 

План спецйіального фонду бюджету на 2019 рік

 

Баланс станом на 1 жовтня 2019

Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2019

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду(2)

Звіт про дебіторську заборгованість за видатками

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(2)